Turkish Rugs Turkish Rugs

FİRMA KAYIT SÖZLEŞMESİ

Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak ve üyelik oluşturmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi birşekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

A. Sözleşme tanımları

1. SİTE: İHİB tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2. ÜYE: İHİB’den SİTE’de belirtilen hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu doğru ve eksiksiz doldurarak, İHİB tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

3. KULLANICI: Siteyiziyaret eden kişidir.

B. Genel Hükümler

1. Üyeliğiniz kapsamında SİTE kullanım şartları ve diğer sözleşmeler kapsamında SİTE’de ürünlerinizin sergilenmesi ve KULLANICI’lara sunulması ile ilgili;

a. 3. Kişilerin haklarına zarar vermeniz halinde veya İHİB’in herhangi bir zararına sebep olmanız halinde söz konusu tüm doğrudan ve dolaylı zararları herhangi bir mahkeme kararı ya da başkaca bir karar aramaksızın tazmin edeceğinizi,

b. İş bu şartları kabul ettiğinizde, gizlilik seçeneğinde ‘herkese açık’ olarak işaretleyip yüklediğiniz ürünlere ait tüm fotoğraf ve bilgilerin SİTE, ilgili sosyal kanallar ve entegre çözüm ortaklarınca ülke sınırı olmaksızın internet ortamında sergilenmesini kabul ettiğinizi,

c. SİTE’de tarafınıza ayrılan sayfa dâhilinde teşhir ettiğiniz ürünlerin, görsellerin ve markaların patent, lisans ve marka hakkı dâhil olmak üzere her türlü fikri ve sınai hakların mülkiyetinin tarafınıza ait olduğunu, ayrıca söz konusu ürünler ile ilgili 3. şahıslar tarafından ilgili mevzuatlar kapsamında SİTE’ye yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden İHİB’in sorumluluğunun bulunmadığını,

d. SİTE’ye eklediğiniz ürünlerin görsellerinde ve kılavuzlarında belirtilen özelliklere sahip olduğunu, KULLANICI’ların bu sebeple ileri süreceği iddialarda doğrudan muhatap alınacağınızı ve İHİB’in bu sebeple zarara uğraması halinde uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin edeceğinizi,

e. Siteye yüklediğiniz her türlü bilgi, belge, görsel, yayın vb. ile site üzerinde paylaştığınız bilgilerden ilgili kanunlar kapsamında sorumlu olduğunuzu, İHİB’in sorumlu ve yükümlü tutulamayacağını, Kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


2. İşbu taahhütlerinize aykırı tutum ve eylemlerinizin doğması halinde İHİB, herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmaksızın SİTE’ye erişiminizi kısıtlayabilir, durdurabilir ya da ÜYE’liğinizi sonlandırabilir.

3. Siteye erişim serbest ve anonim olup, site hizmetlerinden yararlanmak üyelik koşullarına bağlıdır. Bilgiler yayımlandığı zaman itibariyle geçerlidir. Ancak tüm bilgiler gereken durumlarda revize edilecektir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak İHİB, önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konuda tüm haklara sahiptir.

4. İHİB, bu Sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet,satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.

5. İHİB, SİTE üzerinden alıcılarla satıcının ürünleri ve servisleri arasında bilgi alışverişi için web tabanlı elektronik bir platform sağlar. İHİB özel görüşmelerde ne satıcıyı ne de alıcıyı temsil etmez ve yapılan görüşmelerden herhangi bir komisyon talep etmez. Sonuç olarak İHİB, SİTE üzerinde satış amaçlı sergilenen ürün ve hizmetlerin mevcudiyeti, bir satışın tamamlanması için tedarikçilerin mevcudiyeti veya satın alacak olan alıcının mevcudiyeti ile kanuna uygunluğu, güvenliği veya kalitesi hakkında herhangi bir kontrol yetkisi bulunmamakta ve bunlardan dolayı da sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. İHİB, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların İHİB tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. İHİB, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

7. SİTE üzerinden, İHİB'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında İHİB'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. İHİB bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, İHİB'in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

8. KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan İHİB sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan İHİB sorumlu değildir.

9. SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve belirlenen amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, İHİB ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabileceklerizararlardan dolayı İHİB’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbirsorumluluğu yoktur.

10. İşbu SİTE'nin sahibi İHİB'dir. KULLANICI ve ÜYE, SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İHİB ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, İHİB hizmetlerini, İHİB bilgilerini ve İHİB'in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının İHİB'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

11. İHİB, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

12. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler ile İHİB arasında bildirdikleri e-posta adresleri üzerinden iletişim kurması temel olup, bunun haricinde iadeli taahhütlü posta ya da noter üzerinden gönderilecek ihtarnamelerle iletişim kurmak da mümkündür.

13. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, SİTE üzerinden kendilerine sağlanan imkânlar ile diğer KULLANICI’lar ve ÜYE’ler veya 3. Kişilerle gerçekleştirecekleri her türlü iletişimin içeriğinden sorumludurlar. Söz konusu iletişim içeriği sebebiyle İHİB’in herhangi bir zarara uğraması ya da muhatap alınması halinde KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, İHİB’in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle yükümlüdürler.

14. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, gerçekleştirecekleri B2B görüşmeleri kapsamında sağlayacakları tüm anlaşmaların şartlarından (satış bedeli, nakliye, sigorta, teslim, teslim süresi vs.) sorumludurlar. Bu kapsamda İHİB’in hiçbir sorumluluğu bulunmayıp, İHİB’e karşı hiçbir talep de ileri sürülemeyecektir.

15. İHİB, SİTE’de görüntülenen ve hukuka aykırı olduğuna inandığı, işbu Sözleşmeye uymayan veya SİTE’nin görüşüne ters düşen içerikli materyalleri kaldırma konusunda sınırsız yetkiye sahiptir. İHİB, bu tarz durumlarda üçüncü şahıslarla, özel müfettiş ve/veya devlet güçleriyle tam olarak işbirliği yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, İHİB eğer bir devlet kurumu veya bir başka yasal sebeple KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kimlik bilgilerini açıklayabilir. Yukarıda sözü edilen herhangi bir durumda İHİB, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin Hesabını askıya alır veya iptal edebilir. Bu bölümde bahsedilen faaliyetlerden herhangi birini yapması durumunda, oluşacak sonuçlar veya herhangi bir zararda KULLANICI’lar ve ÜYE’ler İHİB’i sorumlu tutmayacağını kabul eder.

16. SİTE’de yayınlanmak üzere bilgi kaydeden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler “Site Kullanım Şartları Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara uyacağını kabul ve taahhüt ederler.

17. İşbu sözleşmede yer alan almayan hüküm ve koşullar, ÜYE’nin kabul etmiş olduğu Site Kullanım Şartları, Gizlilik Sözleşmesi ve diğer ilgili belgelere uygun olarak yönetilecektir.

18. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Tahkim Merkezi yetkilidir.

Bizimle İletişime Geçin!

Portala ilişkin soru ve tapleriniz için iletişime geçiniz